دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1400/03/26 |  تحویل شناسنامه های افراد بالای 18 سال به ادارات ثبت احوال

پیرو نامه شماره 33/1/3140 مورخ 1400/03/17 در خصوص برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا و میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری و تکریم مراجعین و رعایت حقوق شهروندی، ضروری است کلیه دفاتر پیشخوانی که خدمات ثبت احوال دارند شناسنامه های افراد بالای 18 سال که در دفتر موجود و صاحبان آن تا کنون جهت تحویل مراجعه ننموده اند را در روز چهارشنبه مورخ 1400/03/26 در ساعت 11 صبح مطابق صورتجلسه نمونه که در ذیل آمده به اداره ثبت احوال معین تحویل نمایند.

لازم به توضیح اینکه بعد از برگزاری انتخابات، در روز شنبه مورخ 1400/03/29 مانده شناسنامه ها برابر مقررات مجدداً به دفاتر پیشخوان اعاده میشود. در ضمن مدیران دفاتر پیشخوان مکلف هستند انتقال شناسنامه های جدیدالصدور به اداره ثبت احوال را به نحوه مطلوب به متقاضیان اطلاع رسانی نمایند.

دانلود فرم های صورتجلسه

پیوست فرم صورتجلسه

http://www.mazandpishkhan.com/downloads/ثبت_احوال_3.jpg                        http://www.mazandpishkhan.com/downloads/پیوست_ثبت_حوال.jpg                

برای مشاهده بهتر بر روی عکسها کلیک نمائید.

روابط عمومی کانون پیشخوان استان