دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1400/04/06 |  دستورالعمل ثبت تغییر نشانی (برای ارباب رجوع ثبت احوال )

بدینوسیله به اطلاع دفاتری که خدمات ثبت احوال انجام میدهند میرساند دستورالعمل ثبت تغییر نشانی بشرح ذیل که بصورت یک فایل امده میباشد. لطفا فایل را دانلود نموده و طبق مراحل ذکر شده تغییر نشانی را ثبت نمائید. در ضمن دفاتر ملزم به نصب بنر با متن (( در این دفتر عملیات ثبت تغییر نشانی برای خدمات ثبت احوال بصورت رایگان انجام میشود)) میباشند.

 

دانلود فایل

 

روابط عمومی کانون پیشخوان استان