دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1400/06/06 |  تغییرات بوجود امده درمسیر ورود به پنل برق

قابل توجه کلیه مدیران دفاتر پیشحوان و ict روستایی در خصوص تغییرات بوجود امده در مسیر ورود به پنل دفاتر پیشخوان در سایت توزیع برق مازندران که در ذیل به مراحل و مسیر ورود ان اشاره شده است. لذا خواهشمند است منبعد طبق مراحل ذیل وارد سایت برق شوید.

http://www.mazandpishkhan.com/downloads/تغییر_مسیر_برق.JPG

 

روابط عمومی کانون پیشخوان و ict استان مازندران