دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1394/08/27 |  اطلاعیه در خصوص پلمپ دفاتر غیر مجاز صندوق همیاری (مجمع همیاری)

قابل توجه کلیه دفاتر پیشخوان :
طی نامه محرمانه پلیس امنیت به نیروی انتظامی کلیه شهرها, بزودی کلیه دفاتر مجمع همیاری غیرقانونی پلمپ خواهد شد لذا مجددا به اطلاع دفاتر محترم میرساند تنها مرکز دارای مجوز رسمی صندوق همیاری ( مجمع همیاری ) , موسسه همیاری آیندگان میباشد و از هرگونه همکاری با دفاتر غیرقانونی خودداری نمایید.دفاتر تنها در صورت اخذ کارگزاری از موسسه مذکور, مجاز به این فعالیت در این خصوص میباشند. تلفن موسسه : 33302343