دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1395/06/24 |  قابل توجه دفاتری که خط دوم اینترانت را دریافت کرده اند

دفاتری که خط دوم اینترانت را دریافت کرده اند می بایست ای پی و شماره خط اینترانت جهت خدمات ثبت احوال و اس اس تی پی را تفکیک و مانند فرمت اعلام شده از طریق سامانه پشتیبانی طی یک درخواست جدید، اعلام نمایند.و یک نمونه دیگراز فرم را با مشخصات کامل به کانون پیشخوان مازندران فکس نمایید.

پیشنهاد میگردد خط دوم اینترانت را به دلیل دارا بودن پهنای باند بیشتر، جهت خدمات ثبت احوال معرفی نمایند.

لازم به ذکر است تنها دفاتری که خدمت کارت ملی هوشمند را دارا هستند فرم مربوط به دریافت خط دوم اینترانت را تکمیل و ارسال نمایند.

دریافت فرم مربوطه

روابط عمومی کانون کشوری