دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1395/10/12 |  قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت کشور

با توجه به اینکه مشاهده شده بعضی از دفاتر متخلف که سیستم خدمات  رسانی آنها قطع گردیده است نسبت به اخذ کد کاربری سایر همکاران اقدام  می نمایند و این امر تبعات حقوقی و امنیتی را بدنبال خواهد داشت لذا توصیه اکید می گردد از در اختیار قراردادن کد کاربری و کلمه عبور خود جدا خودداری نمائید.

بدیهیست حسب ابلاغ سازمان تنظیم مقررات مراتب تخلف اینگونه دفاتر از سوی سازمان پیگیری می گردد.

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور