دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1395/10/14 |  قابل توجه دفاتر ارائه دهنده خدمات ثبت احوال

به اطلاع کلیه دفاتر ارائه دهنده خدمات ثبت احوال می رساند پیرو اطلاعیه قبلی به درخواست سازمان ثبت احوال، به جهت بهینه سازی خطوط ارتباطی ، کلیه دفاتر می بایست اطلاعات خطوط ارتباطی خود را از مخابرات منطقه استعلام و فرم "خطوط ارتباطی دفاتر ثبت احوال" در سایت epishkhan.org را حداکثر تا تاریخ 95/10/19 تکمیل نمایند. در صورت عدم تکمیل فرم مربوطه برای دفتر، حداقل پهنای باند به ثبت احوال اعلام می گردد. این آمار در تصمیم گیری های آتی در تخصیص سرویس مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

فرم "خطوط ارتباطی دفاتر ثبت احوال

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور