دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1395/10/15 |  تفاهم نامه سازمان صندوق بازنشستگی کشوری و اداره پست

به اطلاع کلیه مدیران دفاتر پیشخوان استان میرساند که طی تفاهم نامه امضا شده فی ما بین صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت پست کشور به شماره نامه 450/12273 مورخه 95/07/14 هزینه پستی مدارک متقاضیان سهام بیمه ملت بصورت پس کرایه بوده و دفاتر پیشخوان دولت هیچگونه هزینه پستی به ادارات پست پرداخت ننمایند و در صورت عدم همکاری از سمت پست نسبت به دریافت هزینه پستی از دفاتر به کانون اعلام نمائید.

 

 

روابط عمومی کانون پیشخوان استان