دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1395/10/16 |  برگزاری جلسه ای برای انتخابات شهرستان بابل

به اطلاع کلیه دفاتر شهرستان بابل میرساند در روز سه شنبه مورخه 95/10/21 جلسه انتخابات انجمن شهرستان بابل برگزار میگردد.

روابط عمومی کانون استان