دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1395/10/22 |  اخطار کمیته بازرسی / قطع سرویس ها

مدیر محترم

 

طی اطلاعیه های قبلی مبنی بر رفع تخلف نمودن دفتر خود طی بازدید بعمل امده بازرسان سازمان تنظیم مقررات متاسفانه هنوز هیچگونه اقدامی صورت نگرفته لذا از همین رو تا روزپنج شنبه مورخه 95/10/30 فرصت دارید نسبت به موارد اعلام شده اقدامات لازم ( ارسال نامه(فکس) رفع نواقص به کانون پیشخوان بعد از برطرف کردن نواقص ) را معمول دارید در غیر این صورت کلیه سرویس های دفتر قطع میگردد.

دانلود فایل

روابط عمومی کانون پیشخوان استان