دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1395/11/10 |  تفاهم نامه فی مابین کانون و پست بانک

قابل توجه کلیه مدیران دفاتر استان

حسب نامه کانون به پست بانک استان در خصوص واگذاری دستگاه خودپرداز (ATM) ایران نارا تمامی دفاتر سطح استان میتوانند برای دریافت معرفی نامه شرکت ایران نارا به کانون استان مراجعه نمایند.ضمنا موارد ذیل در نامه درخواست قید گردد.در غیر این صورت درخواست واگزاری ATM مورد تایید نمی باشد و ارسال معرفی نامه صورت نمی پذیرد.

1-کد ملی صاحب مجوز

2-کد پستی مکان دفتر

3-آدرس دقیق دفتر

4-شماره همراه صاحب مجور

5-شماره تلفن ثابت دفتر

در ضمن متن تفاهم نامه در فایل زیر آمده است.

دانلود فایل

 

روابط عمومی کانون استان