اطلاعيه شماره 8 تاييديه تحصيلي

اطلاعيه شماره 8 تاييديه تحصيلي

مهم

     به اطلاع کلیه دفاتر محترم پیشخوان دولت سراسر کشور مشارکت کتتده  در طرح صدور استعلام تاییدیه تحصیلی  میرساند با توجه به نامه ارسالی ازسوی  وزارت آموزش و پرورش رعایت نکات زیر لازم الاجرا می باشد،لذا عایت موارد زیر الزامی می باشد.

  • استعلام صادره نباید، به هر عنوانی تحویل متقاضی و افراد ذینفع گردد.
  • استعلام صادره صرفا باید از طریق پست سفارشی به دانشگاه مقصد ارسال گردد
  • نرخ صدور استعلام تحصیلی 175000 ریال بوده و از اخذ هرگونه مبلغ اضافی تحت هر عنوانی خودداری فرمایید.

روابط عمومی کانون سراسری دفاتر پیشخوان دولت

قابل توجه متقاضيان گريد A (ارتباطات سيار)

قابل توجه متقاضيان گريد A (ارتباطات سيار)

به اطلاع كليه متقاضيان گريد A شركت ارتباطات سيار ميرساند:

حداكثر تا پايان هفته جاري جهت ثبت نام به اداره كل مخابرات استان مازندران (بابل) مراجعه فرمايند.

آدرس: بابل - خيابن امير كبير

اداره كل مشتركين استان

اطلاعيه شماره 68 مرزنشيني (مهم و فوري)

اطلاعيه شماره 68 مرزنشيني (مهم و فوري)

      با توجه به برگزاری کارگاه آموزشی برای نمایندگان صمت و پشتیبانان فنی استانها در خصوص مسائل و مشکلات مرزنشینی  نسبت به رفع مشکل و پاسخ به آنها بخصوص در حوزه کاتهای رسوبی و پرونده های ناقصی توضیح داده شد.
در همین خصوص با توجه به برگزاری جلسه کمیته موضوع ماده 12 قرار شد تا اقدامات زیر صورت پذیرد:

به متن كامل خبر توجه فرمائيد....

آخرين فرصت رفع تخلف

آخرين فرصت رفع تخلف

   دفاتري كه در ليست درج شده در بخش تكميلي خبر آمده اند، لطفا هر چه سريعتر نسبت به رفع تخلف و اعلام كتبي موضوع و همچنين اعلام كتبي معرفي جانشين به كانون اقدام فرمايند.

     مهلت ارسال موارد مذكور فقط تا پايان روز كاري چهارشنبه بوده و پس از آن به دستور كارگروه دفاتر پيشخوان استان دفاتر متخلف مشمول جريمه (قطع سرويس) تا اطلاع ثانوي خواهند شد.

اعلام فوق به منزله ابلاغ رسمي بوده و قطعي است.

لينك خبر مربوط به تابلوي اطلاع رساني كارگروه

كانون پيشخوان استان مازندران

ثبت نام در آزمون تعيين سطح (همراه اول)

ثبت نام در آزمون تعيين سطح (همراه اول)

     

قابل توجه کلیه انجمنها و دفاتر پیشخوان خدمات دولت در کشور

     پیرو جلسه برگزار شده در وزارت کشور در مورخ 94/9/1 و اطلاعیه مندرج در خصوص الزام به رعایت تبصره 4 ماده 21 آئین نامه ایجاد و بهره برداری از شبکه دفاتر پیشخوان دولت که ارائه آموزش به دفاتر را از سوی دستگاههای خدمات دهنده رایگان اعلام نموده است. با توجه به اینکه برگزاری آزمون تعیین سطح جزو دوره آموزشی تلقی نمی شود دفاتر می توانند با پرداخت مبلغ 145.000 ریال و ثبت نام در دوره مذکور شرکت نمایند.

    بدیهی است طبق نظر وزارت کشور (عضو کارگروه راهبری کشور)، در صورت عدم حصول موفقیت در دوره از سوی دفاتر، همچنان دستگاه خدمات دهنده ملزم به رعایت تبصره 4 ماده مذکور بوده و می بایستی نسبت به ارايه آموزش رایگان برنامه ریزی و اقدام نماید. و دفاتر مجاز به پرداخت هزینه ای از این بابت نمی باشند.

روابط عمومی کانون انجمنهای صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

روال وصل سرويس پس از قطع سرويس به دليل تخلف

روال وصل سرويس پس از قطع سرويس به دليل تخلف

     با توجه به تغيير روال وصل سرويس خدمات دفاتر پس از قطع به دليل تخلف، بدين وسيله روال مذكور به اطلاع ميرسد.

     مديران محترم توجه داشته باشند به دليل تغيير در سيستم قطع و وصل خدمات توسط كارگروه استاني، ريتم مربوطه زمان بر شده و ممكن است اين فرايند طولاني گردد. از اين روي دقت نماييد تا با رعايت كامل مقررات و موارد ابلاغي از سوي دستگاههاي خدمات دهنده و اعلاميه هاي كانون، مشمول قطع سرويس و بازماندن از ارايه خدمات نشويد.

روال مورد بحث در متن كامل خبر آمده است.

روابط عمومي كانون پيشخوان استان

اخطار قطع سرويس (عدم توجه به اخطاريه كميته بازرسي)

اخطار قطع سرويس (عدم توجه به اخطاريه كميته بازرسي)

كليه مديران محترم دفاتر داراي اخطار (اعلاميه هاي دوگانه كميته بازرسي و نظارت) توجه داشته باشند:

     با توجه به عدم توجه كافي بعضي مديران دفاتر نسبت به اطلاعيه قبلي و رفع نواقص و اعلام به دبيرخانه كارگروه استاني، بدين وسيله فقط تا پايان وقت اداري روز سه شنبه فرصت داريد تا نسبت به رفع نقوص و اعلام به دبيرخانه كارگروه (دفتر كانون استاني) اقدام نماييد، در غير اين صورت بنا به دستور كارگروه و كميته بازرسي، نسبت به قطع كليه سرويسهاي دفاتر متخلف اقدام خواهد شد.

    اين اعلام به منزله ابلاغ رسمي بوده و قطعي است.

    دبيرخانه كارگروه دفاتر پيشخوان استان مازندران

كانون پيشخوان استان