دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

ثبت نام

1400/05/30 -1400/06/12

با عنایت به شرایط کشور و پاندومی بیماری کرونا و نظر به پیگیری واکسیناسیون همکاران محترم در دفاتر پیشخوان استان، ضرورت دارد تا لیست دقیقی از کارکنان واجد شرایط به وزارت محترم بهداشت، جهت طی مراحل بررسی و در نهایت انجام عمل واکسیناسیون ارسال گردد؛ لذا خواهشمند است نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام و حداکثر از تاریخ درج اطلاعیه تا تاریخ 1400/06/02 به مدت یک هفته  فرم مربوطه ارسال گردد.

بدیهی است فرآیند اجرای این امر منوط به تایید ستاد ملی کرونا خواهد بود.

 

روابط عمومی کانون پیشخوان استان

نام : *
نام خانوادگی : *
کد ملی: *
نام پدر : *
تاریخ تولد :
شماره شناسنامه :
جنسیت :
وضعیت خدمت :
مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی :
شهرستان :
: شهر *
روستا : *
آدرس پستی :
کد پستی :
تلفن همراه : *
تلفن ثابت :
فکس :
ایمیل متقاضی :
کد امنیتی :